Hva gjør egentlig Slettmeg.no – tjenesten?


Slettmeg.no hjelper dem som opplever at der er krenket på nett. Men hva driver de egentlig med, hvem ber dem om hjelp og hvilken type hjelp gir de? Dette er noe av det slettmegrådgiver Martin Broch Furunes presenterte på ISF sitt julemøte 24.november.

I sitt innlegg trekker Martin frem eksempler på konkrete saker Slettmeg.no har jobbet med. Han viser statistikk over konkrete saker og forteller hvem som tar kontakt med slettmeg.no for å få hjelp. I bunn og grunn handler mye om å gi hjelp til selvhjelp. Det er likevel mye læring i både typer saker, antall henvendelser og ikke minst hvem som tør, eller kanskje ikke tør å be om hjelp når de kommer i trøbbel.

Martins foredrag varer i ca 20 minutter:

Hva slags type informasjon kan slettmeg.no hjelpe oss med å slette?

 

Finn svaret ved å se videoen der Martin Broch Furunes, som er ansatt i slettmeg.no, forteller om hvordan han hjelper mennesker som har havnet i vanskelige situasjoner, alt fra ufarlige hendelser til alvorlige krenkelser på nett som for den det gjelder er opplever en krise. Presentasjonen er tidligere blitt vist på ISF sitt julemøte i år.

Se tjenestens hjemmeside. Den kan kontaktes med e-post til hjelp@slettmeg.no og tel. til 91129392 (mandag – torsdag, kl. 14:00-18:00).