Hans-Henrik Merckoll gjenvalgt som styreleder i NorSIS

På ordinært årsmøte i juni ble Hans-Henrik Merckoll gjenvalgt for to nye år som styreleder i NorSIS. Merckoll er administrerende direktør i IBM Norge. Avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonal sikkerhetsmyndighet ble valgt inn som nytt styremedlem.

Hans-Henrik Merckoll, styreleder i NorSISIBM
Hans-Henrik Merckoll, styreleder i NorSIS

Etter to år med pandemi, varierende grad av nedstengning og digitalisering i høyt tempo, er NorSIS som uavhengig aktør innen IT-sikkerhet, mer relevant enn noen gang. Jeg takker for tilliten, og ser frem til å utvikle NorSIS videre sammen med resten av styret.

Hans-Henrik Merckoll, styreleder i NorSIS

Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet er valgt inn som nytt styremedlem. Hun erstatter Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Thon har vært styremedlem i NorSIS i mer enn 10 år.

– Jeg vil takke Bjørn Erik Thon for en fantastisk innsats i alle disse årene. Han har vært en viktig bidragsyter i å bygge NorSIS til den organisasjonen den er i dag. Jeg ønsker Bente Hoff hjertelig velkommen i styret, og ser frem til et godt samarbeid, sier Merckoll.

Siv Renate Faraas ble i juni valgt av de ansatte som nytt ansattvalgt styremedlem. Hun erstatter Karoline Tømte.

– Jeg vil takke Karoline Tømte for sine viktige bidrag og et sterkt engasjement i styret, sier Merckoll.

Styret i NorSIS:

  • Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM Norge
  • Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund
  • Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge
  • Nils Kalstad, instituttleder ved NTNU
  • Aksel Schjerpen, administrerende direktør i Vaager Innovasjon
  • Siv Renate Faraas, ansattvalgt styremedlem
  • I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet en observatør i styret

-Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med styret. Et trygt og solid styre er viktig for NorSIS i den omstillingen vi står i. Fremover skal vi jobbe hardt for å bygge en solid norsk sikkerhetskultur. Et synlig styre vil hjelpe oss å få med flere på den dugnaden, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.