Teknologi og trusselbildet endrer seg

KI, lange verdikjeder , avanserte trusselaktører i tillegg til endringer i geopolitikk, og en rivende teknologisk utvikling er alle faktorer som er med å endrer trusselbildet. Foredraget vil belyse litt av disse sammenhengene.

.