Sikkerhet på reise

Tar vi tilstrekkelig ansvar for våre ansatte på tjenestereise i en verden der digitale trusler øker? Vidar diskuterer hvilket ansvar arbeidsgiverne har og hvordan vi ofte fokuserer på feil ting i vår reiseplanlegging. Når både digitale verdier og teknologi skal beskyttes, og globale reiser er et faktum, hvordan navigerer vi dette i både små og store organisasjoner?

.