Jeg jobber da vel ikke med noe verdifullt som må beskyttes!

Foredraget vil belyse hvorfor ansatte er avgjørende i kampen mot hackere og de alvorlige konsekvensene det kan få hvis man ikke forstår sitt ansvar som ansatt. Foredraget vil utforske hvordan ansatte kan identifisere og beskytte virksomhetens kjerneverdier, samt hvorfor ansatte ikke selv kan avgjøre hvordan arbeidsgivers verdier skal sikres, i motsetning til privat informasjon.

.