Hvem har aksess til virksomhetens kritiske verdier?

Identifisering av kritiske verdier er avgjørende for at en virksomhet skal kunne implementere nødvendige og hensiktsmessige sikringstiltak. Dette innebærer både fysiske og logiske barrierer, men hvem har aksess eller tilganger som kan innebære økt risiko? Foredraget tar for seg noen utfordringer knyttet til identifisering av verdier og aksess med et innsider-perspektiv, samt hvordan tiltak innenfor personellsikkerhet kan redusere risiko og bidra til økt sikkerhet både for ansatte og selskapet.

.