Deteksjon av hendelser i OT

NVE har gjennomført et lengre forskningsprosjekt på deteksjon i OT systemer, og hvordan det er anderledes enn i IT systemer. Vi deler våre erfaringer fra prosjektet og anbefalinger for hvordan deteksjon bør implementeres i OT.

.