Beslutningstaking i kompleksitet

Har du hørt om taktisk improvisasjon i en digital kontekst? Når diskuterte du sist ikke bare innovasjon, men også improvisasjon når det kommer til lederskap og beslutningstaking i en digitalisert verden? Vidar belyser utfordringene med å som beslutningstaker navigere ikke-lineære problemer, hvordan vi omfavner kaos og forbedrer vår og vårt teams evne til tilpasning i en stadig mer digital virkelighet.

.