AIM og IAM: Hvordan bruke AI til å analysere IAM… og IAM til å kontrollere AI

IAM er "Identity & Access Management". Alle har hørt om AI, men ikke om "Management av Artificial Intelligence". Dette foredraget vil diskutere likheter, forskjeller og sammenhenger mellom IAM og AIM, basert på erfaringer med å kombinere filosofi, prosesser og teknologi.

.