Trude Talberg-Furulund

Trude har bakgrunn som prosjektleder i reklamebyrå og kommunikasjonsrådgiver. Hun er utdannet Bachelor i Markedsføring fra Bournemouth Media School og høgskolekandidat i Informasjon og samfunnskontakt fra Høgskolen i Hedmark. Etter å ha jobbet 11 år i Datatilsynet med blant annet informasjonssikkerhet, internkontroll, helse, mediehåndtering, utarbeiding av veiledere og innføring av nye personvernregler (GDPR) ser hun seg selv som personvernidealist og teknologioptimist.

Hun er opptatt av at kommunikasjon må være helhetlig og tilpasset målgruppens forståelsesnivå. Særlig kommunikasjon om muligheter og utfordringer knyttet til personvern og teknologi. Ved å skape god forståelse for hvordan hverdagens sikkerhets- og personvernutfordringer treffer hver enkelt av oss, som arbeidstager eller privatperson, kan vi bidra til god håndtering av egne og andres opplysninger.