Seniorrådgiver

+47 911 26 521

Olav Sønsteby

Olav har 20 års erfaring med  informasjonssikkerhetsarbeid, i tillegg til IT- relatert arbeid i flere funksjoner. Olav har sett hvor viktig det er å ha en god sikkerhetskultur, slik at en forstår risikoer før en handler.  I sine jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner har han påvirket til god sikkerhetskultur, for den enkelte ansatte, hos leverandører og samarbeidspartnere for virksomhetene han har jobbet i.

Olav er utdannet elektroingeniør, har Bachelorgrad i informasjonssikkerhet og er sertifisert for å revidere virksomheter etter ISO standarden for sikkerhet (ISO/IEC 27001).