Divaskonferansen gjennomføres som planlagt


Divaskonferansen på Gjøvik 10. - 11. februar 2022 vil gå som planlagt. Konferansen gjennomføres med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Spennende program

Talkshowdronning Anne Lindmo er en av årets foredragsholdere.

Programmet for Divaskonferansen 2022 er både spennende og aktuelt med svært dyktige foredragsholdere. Deltakerne får blant annet innblikk i bærekraftig digitalisering, sikkerhetskultur, personvern, trusler og trender. Det vil også rettes fokus på rekruttering og på hva som skal til for at flere kvinner velger lederjobber innenfor dette fagfeltet.

Arrangementet har et maksimumsantall på 200 deltakere. Det er fortsatt noen få ledige plasser igjen, så spre gjerne informasjonen til noen dere kjenner som kan ha nytte av konferansen!

Siste frist for påmelding er 28. januar.

Praktisk informasjon

Konferansen holdes som planlagt ved Quality Hotel Strand på Gjøvik, men med bruk av lokaler ved Gjøvik kino til sesjonene slik at dette lar seg gjennomføre ut fra smittevernfaglige anbefalinger.

Det har vært stor interesse for Divaskonferansen siden oppstarten i 2010.

Det vil være korte pauser mellom foredragene der det er mulighet for å besøke ulike stands i foajeen på hotellet. Her er det god plass og vi må påse at vi ikke er flere enn 30 personer rundt samme stand.

Husk at det er munnbindpåbud når man ikke sitter på tilvist plass.

Det legges ikke opp til felles samlinger før middag. Tiden her brukes på eget ansvar og ut fra gjeldende smittevernfaglige råd.

Vi minner om det er alles ansvar å følge helsemyndighetenes generelle smittevernråd om å praktisere god hånd- og hostehygiene, samt holde seg hjemme ved symptomer eller sykdom.

Ta kontakt med oss om dere har spørsmål rundt konferansen.

Velkommen!