Definisjoner

AiBA

AiBA is an independent next generation cyber security company protecting clients’ content and their customers. They enable safe digital lives for kids and teenagers by preventing bullying, harassment, and cyber grooming in online communities. Their AI-powered SaaS solution detects unwanted behavior in real-time, flag fake profiles and predict dangerous conversations to stop abuse before it happens.

Amelia Svensson

Amelia Svensson har siden 2022 jobbet som analytiker i Nasjonalt ID-Senter. Som en del av sitt arbeid inngår hun i etterretningssamarbeidet mellom Kripos og Nasjonalt ID-senter som ser på trender og moduser innenfor kriminalitetsområdet ID-misbruk.Før dette har Amelia jobbet i forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI) ved universitetet i Oslo.

I forskningsprosjektet analyserte hun trender og karakteristikk ved eID-misbruk og er en av tre forfattere til rapporten «Misbruk av eID». Amelia er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte 2022 sin mastergrad i rettssosiologi.

Angela Wong

Angela is the Chief Technology Officer of Norwegian cyber security company Defendable. She has previously helped build advanced detection and response capabilities as the Incident Response Lead at Telenor CERT, and served as a senior intrusion analyst at the Australian Signals Directorate battling nation-state actors.

Anna Różańska

Anna har over 8 års internasjonal erfaring innen IT og har jobbet på prosjekter for Fortune 500-selskaper. Siden 2020 har Anna fokusert karrieren sin på cybersikkerhet med hovedvekt på penetrasjonstesting og etisk hacking. Hun har flere bransjesertifiseringer innen dette feltet, inkludert GWAPT, CEH og Pentest+.

Hun har også en Master of Business Administration med spesialisering i cybersikkerhet, en ingeniørgrad i datavitenskap og, ganske overraskende – en Bachelor of Science i sykepleie.

Anne Lise Bjørnstad

Bjørnstad har doktorgrad i psykologi fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hovedfag i psykologi fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), og CandMag med psykologi, fransk og engelsk fra UiO.

Anne Lise Bjørnstad er sjefsforsker i FFI-prosjekt C-SPI (Cyber-Social Propaganda and Influence – Påvirkning i Informasjonsdomenet). Hun har jobbet med psykologiske problemstillinger knyttet til påvirkning og kognitiv krigføring siden 2017, og bidro til definisjonen og oppstarten av FFI-prosjekt C-SPI. Bjørnstad har jobbet ved FFI siden 2001, hvor hun frem til 2017 jobbet med organisasjonspsykologiske temaer knyttet til kommando og kontroll (K2) og organisasjonsutvikling i Forsvaret. Hun har vært mye involvert i internasjonal forskning og har representert Norge og FFI i flere Nato forskningsgrupper og har publisert flere artikler i fagfellevurderte tidsskrifter.

Hennes primære forskningsinteresser og kompetanse er innen psykologiske faktorer knyttet til påvirkning (inkludert kognitive-, gruppe- sosiale- og kulturelle faktorer), tillit, gruppeprosesser, beslutningstagning, kryss-kulturell psykologi og organisasjonspsykologi. Hun har kompetanse og erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative forsknings- og analysemetoder.

Bjørn Annaniassen

Bjørn Annaniassen har lang internasjonal erfaring innen salg og forretningsutvikling, og har de siste ti årene jobbet dedikert med digital identitet gjennom ulike roller i Kina, Sverige og Norge.

Bjørn fokuserer primært på neste generasjons ID-tjenester, der han balanserer kommersielle, tekniske og juridiske hensyn for å ta frem skalerbare og framtidssikre løsninger.