Vivi Cecilie Svendsen

Vivi jobber som Cyber Security Awareness Specialist i Equinor, der hun har ansvar for å utforme strategi rundt og fremme kompetansebygging innenfor cybersikkerhet, samt etablere en omfavnende sikkerhetskultur.

Med en bachelor innenfor Informatikk fra NTNU, har hun tidligere vært systemutvikler og Security Champion i Helsedirektoratet.