Trygve Bergsåker

Professor emeritus, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Leder av Finansklagenemnda Bank siden 2016.