Torill Lysaker

Toril Lysaker har vært sjef i Nasjonalt ID-senter (NID) siden juli 2019, og har før dette hatt lederroller i Kripos, Sykehuset i Telemark og i helseindustrien på leverandørsiden. I Kripos ledet hun arbeidet med å etablere ansiktssammenligning som en kriminalteknisk disiplin i Norge. Toril er utdannet ved BI, Politihøgskolen, og har en master fra Høyskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Met).

Gjennom sitt arbeid i NID opplever Toril at samfunnets bevissthet øker når det gjelder betydningen identitet har for mennesket og samfunnet, herunder kompetanse om hvilke rettigheter, muligheter, og ikke minst trusler en identitet utstedt på uriktig grunnlag utgjør. Samtidig er det åpenbare utfordringer med å lage en sterk og sikker ID-kjede i forvaltningen som er i takt med farten på hendelser, fordi mennesker med uriktige motiver finner nye svindelmetoder ved å bruke andre personers-, eller falske identiteter.

Toril er opptatt av at NID skal fortsette arbeidet med å øke bevisstheten i samfunnet om ID-kjedens svakeste ledd, og hvordan risikovurderinger og tiltak kan gi høyere sikkerhet i arbeidet med utstedelse av identitetsdokumenter. Toril vil i sitt innlegg si litt om NIDs tanker knyttet til å redusere sårbarhet i ID-kjeden i forvaltningen.