Toril A. Nagelhus Hernes

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping og innovasjon ved NTNU. Professor i medisinsk teknologi. Siv ing (1992) og PhD (1997). Leder Universitet og Høyskolerådets nettverk for Innovasjon. Medlem i EUA InnoGr (European University Association), Board Medlem of CESAER (tekniske universiteter I Europa). Ansvar for innovasjon og nyskapingsaktiviteten ved NTNU inkl technology transfer office, studentinnovasjon og strategiske samarbeidsavtaler. Mer enn 16 års erfaring som leder i kunnskapsorganisasjoner SINTEF (16 år) og NTNU (10 år) og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.