Tonje Levie Bendiksen

Tonje jobber som sikkerhetsspesialist hos Accenture. Med bachelor i telekommunikasjon og informatikk fra Forsvares Høgskoler og flere år som cyberingeniør i Forsvaret, har Tonje praktisk erfaring med teknisk sikkerhet på høygraderte systemer. Gjennom sine roller har hun erfaring med utvikling, implementasjon og drift av systemer. Tonje jobber i dag med å sikre skyløsninger og annen infrastruktur, samt identitets– og tilgangsstyring. Parallelt med jobben i Accenture ferdigstiller hun nå en master i informasjonssikkerhet ved NTNU, med spesialisering innen teknisk sikkerhet. Masteroppgaven omhandler bruk av kunstig intelligens for å detektere desinformasjon på sosiale medier, og de ulike rollene bias kan ha i å påvirke denne prosessen.