Tone Linn Wærstad

Tone Linn Wærstad er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo og nestleder i prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI). I prosjektet er hun spesielt opptatt av retten til tilgang til eID og identitetssvindel i nære relasjoner.