Tine Hunt

Tine Hunt har bakgrunn som både bioingeniør, prosjektleder og gründer, og leder nå Accenture sitt nettverk for nordiske helseprosjekter, Health Centre of Excellence i Trondheim. Blant flere verv, kan det nevnes at hun er styremedlem i ODA-nettverket, pådriver i Girl Geek Dinners, foredragsholder innen innovasjon og nytenkning på NTNU. 

Tine inspireres av mennesker med lidenskap, kunnskap og livserfaring, og de som vil andre vel, og hun er ganske inspirerende selv. Hun ble gründer som følge av å ha mistet faren brått grunnet dødelig blodsukkerfall. Da startet hun et MedTek-selskap (GlucoSet AS) og utviklet sensorer for kontinuerlig måling av blodsukker hos intensivpasienter i sanntid.