Sule Yildirim Yayilgan

Sule Yildirim Yayilgan har jobbet ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) ved NTNU siden 2009. Hun mottok en mastergrad i datateknikk i 1995 og en doktorgrad i kunstig intelligens og datavitenskap i 2002. Hun har jobbet i mer enn 25 år innen akademia, undervist og forsket, og har tjenestegjort som leder av instituttet mellom 2005-2009.

Hun har deltatt i prosjekter finansiert av EU Horizon 2020, Eurostars, Erasmus+ program, Norges forskningsråd, Regionalt forskningsråd i Norge og Utenriksdepartementet i Norge. Hun tilhører Senter for cyberinformasjonssikkerhet (ccis.no) og leder forskningsgruppen MR PET: Multidisiplinær forskningsgruppe for personvern og datasikring. Hun har veiledet studenter på ulike akademiske nivåer, vært redaktør i flere tidsskrifter og har publisert mer enn 100 artikler i tidsskrifter og konferanser.