Stå trygt i endringen som mangfold krever

Her får du historien om hvordan Kristine Kotte ledet prosessen med å få gjennom den første strategien for å øke kjønnsbalansen og nasjonalitetsmangfoldet på CERN, Europeisk organisasjon for partikkelfysikk, i Genève. Gjennom en analyse av maskuline og feminine egenskaper, forklarer hun hvilke kulturelle og sosiale barrierer som gjenstår for å lykkes med et mer likestilt arbeidsliv.