Siv Houmb

Siv er professor II ved NTNU og Cyberingeniørskolen, seniorrådgiver ved Statnett og seniorforsker ved Houmb AS.

Hun underviser i cyberoperasjoner ved Cyberingeniørskolen og har lang erfaring med å bruke offensiv sikkerhetstenkning for å øke motstandsdyktigheten på tvers av flere sektorer, deriblant kraftnettet.