Signe Elise Livgard

Signe brenner for å designe løsninger som setter brukeren i fokus og som er eksempler på god universell utforming. Signe har flere års erfaring fra oppdrag i offentlig sektor, hvor hun har jobbet med digitaliseringprosjekter, utvikling av nye fagsystemer og designsystem.