På innsiden av et dataangrep

Hva hvis? Vi kan stille oss selv det spørsmålet, men det fører ofte ikke til en endring…

Hvilke grep og forberedelser hadde de gjort i TOMRA dersom de visste at de skulle stå midt i et omfattende dataangrep et år senere?

TOMRA har valgt å være transparente og å dele sine erfaringer slik at andre kan lære av vår historie. Sagemo nevner kort hvordan de oppdaget angrepet og jobbet i kriseteam. Hun forteller også om hvordan de fortløpende håndterte nye og uventede problemstillinger som dukket opp før hun går inn på hva TOMRA ville gjort i dag, dersom de satt med dagens kunnskap, og visste at de skulle bli angrepet om 12 måneder. Hvilke råd hadde de gitt seg selv?