Nora Seel-Bahr

Nora Seel-Bahr, leder felles cyberkoordineringssenter. Er utdannet statsviter med spesialfelt cybersikkerhetspolitikk.

Har jobbet i NSM på nasjonalt cybersikkerhetssenter i rett i overkant av to år, og har i løpet av den tiden blant annet vært redaktør og prosjektleder for rapporten Nasjonalt digitalt risikobilde 2022. Fra 2023 har jeg ledet felles cyberkoordineringssenter.