Nasjonalt digitalt risikobilde

Foredraget om nasjonalt digitalt risikobilde vil inneholde tematikk knyttet til utviklingstrekk NCSC har observert inneværende år, med fokus på profesjonalisering av cyberangrep, hvilke sektorer som rammes, stadige bølger av tjenestenektangrep, og kunstig intelligens.