Nasjonal enhet for bekjempelse av bedrageri

Digitale bedragerier blir stadig mer målrettede og komplekse. Økokrim bygger opp en egen bedragerienhet, for å samle og styrke innsatsen mot digitale bedragerier. Hvordan jobber Økokrim for å bekjempe bedrageri med teknologi? Og hvilken rolle spiller kode og data i etterforskning?