Media som den fjerde statsmakt: Tillit, ansvar og påvirkning

Den fjerde statsmakt er en betegnelse som brukes i pressen, og da særlig om pressens rolle som kritiker og overvåker. Men hva om pressen lar seg påvirke av propaganda og påvirkningsoperasjoner? Påvirkningsoperasjoner er en del av det sammensatt trusselbilde NRK daglig står ovenfor.

NRK har et samfunnsoppdrag krevet tillit fra befolkningen. Dette foredraget vil gi et innblikk i trusselbildet NRK står ovenfor og hvordan NRK jobber med hendelser og hendelseshåndtering for å ivareta samfunnsoppdraget