Mariann Wibe

Mariann Wibe jobber som informasjonssikkerhetsrådgiver i Sopra Steria ved Trondheimskontoret, og jobber til daglig med alt fra sikkerhetskultur og bevisstgjøring, opplæring og kursing til sikkerhet i ulike digitale løsninger.

Har bakgrunn fra Forsvaret hvor hun begynte som vernepliktig i 2011 i Luftvernbataljonen på Ørlandet, og fortsatte på befalsskole og tok bachelor i militære studier og ledelse med fordypning i luftmakt ved Luftkrigsskolen i Trondheim.

For tiden skriver hennes makker og Mariann masteroppgave i beredskap- og kriseledelse ved Nord universitet hvor dem forsker på sikkerhetskultur i jagerflymiljøet som er planlagt ferdig april 2023.