Lone Werness Bekkeheien

Lone Werness Bekkeheien har studert kybernetikk og robotikk ved NTNU, med spesialisering innen autonome systemer og fartøystyring. I sin masteroppgave Lone Werness Bekkeheien har en studiebakgrunn innen kybernetikk og robotikk fra NTNU, med spesialisering innen autonome systemer og fartøystyring. I sin masteroppgave brukte hun kunstig intelligens, spesifikt Generative Adversarial Networks (GANs) innenfor dyp læring, for å minske gapet mellom virkelighet og simulering. GANs, en form for nevrale nettverk introdusert i 2014, er i dag en av de mest anvendte innen generativ modellering.

Etter to og et halvt år siden hun fullførte studiene, ble Lone anerkjent som en av «Norges 50 fremste tech-kvinner» i 2023. I dag arbeider Lone som løsningsarkitekt hos Sopra Steria, der hennes oppgaver omfatter overvåking og sikkerhet, samt deltakelse i prosjekter innen justissektoren.