Lone Werness Bekkeheien

Lone Werness Bekkeheien har studert kybernetikk og robotikk ved NTNU, med spesialisering innen autonome systemer og fartøystyring. I sin masteroppgave brukte hun AI, nærmere bestemt Generative Adversarial Networks (GANs) innenfor kategorien deep learning, for å redusere realitetsgapet mellom faktisk- og simulert virkelighet. GANs, en type nevrale nettverk som ble introdusert i 2014, og er i dag en av de mest populære typene nevrale nettverk innen generativ modellering.

I dag jobber Lone som løsningsarkitet hos Sopra Steria, med varierte arbeidsoppgaver, inkludert overvåking og sikkerhet samt prosjekter innen justissektoren