Lene Bogen Kaland

Lene Bogen Kaland er Director i KPMG Cyber & Security. Hun har 18 års erfaring med cybersikkerhet, blant annet som nestleder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. I rollen som nestleder satt Lene tett på håndtering av cyberhendelser, i tillegg til utvikling av strategier og etablering av partnermodell for privat-offentlig samarbeid.

Lene har erfaring med analyse, beredskap og strategiske nasjonale utredninger. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet for Forsvarets forskningsinstitutt og Sopra Steria. Fra 2014-2015 var hun sekretariatsmedlem i Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysne I).