Kristine Myrland Joa

Kristine Joa, med en akademisk bakgrunn innenfor Business Administration og Cyber Security fra Toronto, Canada, har vært engasjert i sikkerhetsfeltet siden 2018. Hennes hovedfokus har vært rettet mot skybasert sikkerhet innenfor Microsoft-porteføljen. Kristine bringer med seg erfaring med verktøy som Sentinel, Entra ID, Microsoft Defender for Endpoint og Defender XDR. Hun har for tiden rollen som Cyber Security Engineer i Devoteam M Cloud og er også engasjert som Incident Lead i NRK.