Kristine Kotte-Eriksen

Kristine veileder virksomheter med å bli bedre på likestilling, mangfold og inkluderende kultur. Hun har erfaring fra blant annet Equality Check, og jobbet som Diversity & Inclusion Analyst på CERN (Europeisk organisasjon for partikkelfysikk) i Sveits, og har erfaring fra IT-bransjen, olje og energi, startup-verden og Forsvaret. Kristine har mastergrad i gender studies fra Skottland, der hun spesialiserte seg på bedriftskultur innen tech, media og finans. Kristine har skrevet artikler i DN, Aftenposten og VG, blitt intervjuet i podcaster og er en engasjert foredragsholder. I tillegg har hun vært med å etablere flere nettverk for kvinner i næringslivet, og vet viktigheten av å dele erfaringer, kunnskap og nettverk på tvers av bransjer. Kristine har bakgrunn fra PR og kommunikasjon, og har fullført førstegangstjeneste i Sjøforsvaret.