Kristine Beitland

Kristine Beitland er direktør for Corporate Affairs, og sitter i ledelsen i Microsoft Norge. Beitland har et brennende engasjement for skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn med en sterk tro på at teknologi og kunnskap er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål.

Hun er styremedlem i Norsk Senter for Informasjonssikring, AmCham Norge, Women in Cyber Security (WiCY) Norway affiliate, GoForIT/IKT Norge og Juristforbundets Tech Forum, og medlem av advisory board for forskningsprosjektet «Governance of heath Data in Cyberspace” og Kirkens Nødhjelps Tech for Peace Initiative.

Fra tidligere har hun vært medlem av regjeringens Sårbarhetsutvalg (Lysne I), direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, og 16 år i politiet som leder for Organisert Kriminalitet i Politidirektoratet, avdelingsdirektør i Politiets Utlendingsenhet, påtaleleder ved Oslo politidistrikt, og aktor ved Oslo, Follo og Trondheim politikammer.