Kristian Gjøsteen

Kristian Gjøsteen er professor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU. Han har arbeidet med eID i en årrekke og blant annet gjort analyser av BankID-systemet. Han var medlem av Lysne-utvalget, har arbeidet med praktisk gjennomføring av internettvalg og driver teoretisk kryptologisk forskning, særlig innen nøkkelutveksling.