Knut Ivar Rønning

Knut Ivar Rønning har vært ansatt i NorSIS siden i mai i fjor. Han har lang erfaring fra ulike lederposisjoner på mange nivåer i Forsvaret. Han har blant annet vært ansvarlig for utdanning, utvikling og innovasjon i Cyberforsvaret. I tillegg har han omfattende erfaring med strategi, ledelses- og organisasjonsutvikling.

Han er veldig opptatt av samfunnsoppdraget, og at NorSIS skal være i stand til å gi gode råd og relevant veiledning til innbyggerne.