Jenny A. Engeland Hansen

Jenny A. Engeland Hansen har en utdannelse som sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Hun har tidligere erfaring som konsulent hos EY. De siste fem årene har hun vært ansatt i Økokrim, der hun har jobbet som spesialetterforsker og personalleder ved Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.