Helle Jacobsen

Helle har mer enn 20 års erfaring med å utvikle brukerorienterte tjenester i offentlig og privat sektor. Som samfunnsviter er hun opptatt av å forankre alt utviklingsarbeid i innsikt om målgruppenes behov og utfordringer.