Hege-Anita Wessel

Hege-Anita Wessel er utdannet i Forsvaret ved Luftforsvarets tekniske befalsskole, Sjøkrigsskolen og Stabsskolen. I Sjøforsvaret var hun på fregatt og jobbet med overflåtevåpen og kommando kontrollsystemer. Etter det jobbet hun i Cyberforsvaret bla som sjef for Plattform- og nettverksavdelingen. Nå jobber hun i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter som oppdragskoordinator. De siste to årene har hun arbeidet med å endre arbeidsmetoden innenfor fagområdet plattform fra fossefallsmetode til smidig arbeidsmetodikk.