Hanne Tangen Nilsen

Hanne har innehatt flere sentrale lederstillinger innen salg, marked, teknologi og IT i Telenor i perioden 1997–2022, avslutningsvis som direktør sikkerhetsjenester for Bedriftsmarkedet. I forkant av det ni år som Sikkerhetsdirektør for Telenor Norge.

Utdannet Computer Engineer fra Oslo Ingeniørhøgskole. I tillegg har hun lederutdanning fra BI, gjennomført flere ledelsesprogrammer i Telenor og har deltatt på sjefskurset ved Forsvarets høyskole.

Hun har hatt flere styreverv, blant annet i NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security), Næringslivets sikkerhetsråd, Akershus universitetssykehus og Sykehuspartner HF. Tangen Nilsen er for tiden en del av Totalberedskapskommisjonen som skal levere sin NOU våren 2023.