Guro Storlien Evensen

Guro Storlien Evensen er Klyngeleder for The Norwegian Cluster for Cyber Security, og er utdannet Dataingeniør ved NTNU. Hun er en engasjert dame med mange jern i ilden, det å jobbe sammen med mennesker og teknologi er en perfekt hverdag.

Brenner for et givende samfunn og et større mangfold i teknologibransjen. Sitter også som styreleder i ODA Nettverket Innlandet.