Frøy Løvåsdal

Frøy Løvåsdal er leder for nasjonalt teknologifaglig team i EUIS-programmet i Politidirektoratet. De siste 25 årene har hun jobbet for staten i ulike roller og organisasjoner med oppgaver innen innovasjon, teknologi, identitet, m.m. Hun har jobbet med biometri i 14 år og ledet det første pilotprosjektet i norsk offentlig sektor innen automatisert ansiktsgjenkjenning.

Hun var også en av de to første i Norge som tok utdanning innen manuell ansiktssammenligning, og bidro til å innføre metoden «morfologisk analyse» i Norge.