Deepfakes og desinformasjon: Trusler mot samfunnssikkerheten i en digital tidsalder

De siste årene har kunstig intelligens blitt allemannseie, og åpnet dørene for økt innovasjon og effektivitet. Samtidig bringer denne teknologiske fremgangen med seg en betydelig risiko, og mulighetene for misbruk utgjør en betydelig utfordring for samfunnssikkerheten vår.

I en tid med økende politisk polarisering, geopolitisk usikkerhet, økonomisk uro og en pågående miljøkrise, blir vår sårbarhet for påvirkning fra skadelige aktører stadig mer tydelig. Dette foredraget vil gi et innblikk i hvordan generativ kunstig intelligens kan benyttes til å skape en falsk virkelighet, og hvilke konsekvenser dette kan ha for sikkerheten, tilliten og samfunnet vårt.