Charlotte Husø

Charlotte har en mastergrad i IT fra University of Texas og har tidligere jobbet som sikkerhetsrådgiver i Statnett SF. Hun har fordypet seg i industriell cybersikkerhet og har Operasjonell Teknologi som fokusområde i sitt arbeid.