Cecilie Østlund Hammer

Cecilie har utsdanning fra befalskole, krigsskole og Forsvarets stabsskole i tillegg til å være sivilingeniør i elektronikk og teleteknikk fra NTNU. Hun har vært i Forsvaret siden 1994 og har en variert bakgrunn fra Hæren, Cyberforsvaret og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Der jobbet hun tidligere i fem år med informasjonssikkerhet og er nå tilbake som sjef for personellsikkerhet.