Bjørn Marhaug

Bjørn Marhaug har vært leder for ulike kontrollmiljøer i Skatteetaten på Østlandet de siste 20 år. Innsatsen har vært rettet mot de bransjer og miljøer som i dag inngår i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Bjørn var sentral i etableringen av det tverretatlige a-krimsentret i Oslo, og han har hatt ansvaret for det fra oppstarten i 2014 frem til 1. januar 2019. Nå arbeider han med innovasjon og utvikling, med fokus på hvordan digitaliseringen i samfunnet kan utnyttes for bedre og enklere etterlevelse av gjeldende regler.