Øvelse: Awareness Activation

I denne sesjonen kan du få være aktivt med i spillet. Cicilie Hennig-Till fra Devoteam tar oss med til den lille øykommunen Smilevik. Dere skal få være med å delta og lære hvordan dere kan bruke spilløvelse som metode for å øve beredskap i små avdelinger på lavere nivå i virksomheten på en ressurseffektiv og morsom måte. Hensikten med spilløvelser er å gi folk en opplevelse av en reell hendelse hvor det gis rom for å høste erfaringer og oppleve mestring. 

Denne sesjonen krever påmelding i forkant og du vil få muligheten til å ønske deg en aktiv eller observerende rolle når du melder deg på. Det er et begrenset antall plasser så her er det førstemann til mølla. Vi forbeholder oss retten til å fordele de aktive plassene på ulike virksomheter slik at flest mulig virksomheter kan få operativ erfaring