Anne Lise Bjørnstad

Bjørnstad har doktorgrad i psykologi fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hovedfag i psykologi fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), og CandMag med psykologi, fransk og engelsk fra UiO.

Anne Lise Bjørnstad er sjefsforsker i FFI-prosjekt C-SPI (Cyber-Social Propaganda and Influence – Påvirkning i Informasjonsdomenet). Hun har jobbet med psykologiske problemstillinger knyttet til påvirkning og kognitiv krigføring siden 2017, og bidro til definisjonen og oppstarten av FFI-prosjekt C-SPI. Bjørnstad har jobbet ved FFI siden 2001, hvor hun frem til 2017 jobbet med organisasjonspsykologiske temaer knyttet til kommando og kontroll (K2) og organisasjonsutvikling i Forsvaret. Hun har vært mye involvert i internasjonal forskning og har representert Norge og FFI i flere Nato forskningsgrupper og har publisert flere artikler i fagfellevurderte tidsskrifter.

Hennes primære forskningsinteresser og kompetanse er innen psykologiske faktorer knyttet til påvirkning (inkludert kognitive-, gruppe- sosiale- og kulturelle faktorer), tillit, gruppeprosesser, beslutningstagning, kryss-kulturell psykologi og organisasjonspsykologi. Hun har kompetanse og erfaring med bruk av både kvalitative og kvantitative forsknings- og analysemetoder.